پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشته غفورزاده نوبر
تاریخ:
1395/05/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شبنم جعفریان
تاریخ:
1395/05/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هانیه هنرمند اسبق مورد تصویب مدیر گروه رضا صفرعلیزاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی همراهی چندشکلی Val66Met ژن BDNF با ابتلا به چاقی در جمعیت زنان منطقه ی شمال غرب ایران .......
تاریخ:
1395/05/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزاد مروتی
تاریخ:
1395/05/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریناز نجفی
تاریخ:
1395/05/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریناز نجفی
تاریخ:
1395/05/19
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:خانم دکتر شیرین یزدانی
دانشجو: ندا جلال سهندی
تاریخ:
1395/05/19
موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو رضا چوبانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/05/19
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: رضا چوبانی
تاریخ:
1395/05/19
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: رضا چوبانی
تاریخ:
1395/05/19
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمود شیخ زاده
دانشجو: رضا چوبانی
تاریخ:
1395/05/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هانیه هنرمند اسبق مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی همراهی چندشکلی Val66Met ژن BDNF با ابتلا به چاقی در جمعیت زنان منطقه ی شمال غرب ایران .......
تاریخ:
1395/05/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هانیه هنرمند اسبق مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی همراهی چندشکلی Val66Met ژن BDNF با ابتلا به چاقی در جمعیت زنان منطقه ی شمال غرب ایران .......
تاریخ:
1395/05/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یاسمن همپانژاد مورد تصویب مدیر گروه رضا صفرعلیزاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی همراهی چندشکلیهای rs12285364و rs2282649ژن SORL1با بیماری آلزایمر درشمال غرب ایران .......
تاریخ:
1395/05/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدباقر بناء شریفیان
دانشجو: شهاب نجاتی
تاریخ:
1395/05/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پژمان زمردی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی میزان آسیب پذیری تجهیزات شبکه توزیع برق در برابر زلزله( منطقه مورد مطالعه: امور برق باغمیشه محدوده شرکت توزیع برق تبریز) .......
تاریخ:
1395/05/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: رضا طلوعی مولان
تاریخ:
1395/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن رضائی استاد
تاریخ:
1395/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن رضائی استاد
تاریخ:
1395/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزاد مروتی
تاریخ:
1395/05/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم رضوی گاوگانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی و پیاده سازی دستگاه بیوفیدبک با قابلیت یادگیری عمیق .......
تاریخ:
1395/05/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: سعید کاظمی نسب
تاریخ:
1395/05/17
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: آرش فهیمی
تاریخ:
1395/05/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آرش جدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدلسازی عددی عملکرد تونل های سگمنتی در سنگ های متورم شونده .......
تاریخ:
1395/05/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو میرابوالفضل موسوی مورد تصویب مدیر گروه اکبر الهوردی زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی و ساخت یک سخت پوش خارجی دو درجه آزادی برای توانبخشی رباتیک شانه و بازو .......
تاریخ:
1395/05/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزاد فضلی شکوهی مورد تصویب مدیر گروه اکبر الهوردی زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیاده سازی یادگیری دنبال کردن هدف برای ربات انسان نما .......
تاریخ:
1395/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی خلیلی
تاریخ:
1395/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی خلیلی
تاریخ:
1395/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی خلیلی
تاریخ:
1395/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی خلیلی
تاریخ:
1395/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی خلیلی
تاریخ:
1395/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشته غفورزاده نوبر
تاریخ:
1395/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی خلیلی
تاریخ:
1395/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی خلیلی
تاریخ:
1395/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشته غفورزاده نوبر
تاریخ:
1395/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهاب نجاتی
تاریخ:
1395/05/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ابوالفضل حسین زاده
تاریخ:
1395/05/15
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یاسمن همپانژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی همراهی چندشکلیهای rs12285364و rs2282649ژن SORL1با بیماری آلزایمر درشمال غرب ایران .......
تاریخ:
1395/05/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهنام گلچین مورد تصویب مدیر گروه مسعود رنجبرنیا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک رس تثبیت شده با اپوکسی رزین .......
تاریخ:
1395/05/14
موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو مهرناز خیردوست کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/05/14

سوالات متداول