پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اصلان رستم زاد مورد تصویب مدیر گروه دکتر تاج بخش نوید قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل ترمومکانیکال، خستگی پرچرخه و کم چرخه در پیستون خودروی سواری .......
تاریخ:
1395/07/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هاله ثریای ظفر
تاریخ:
1395/07/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هاله ثریای ظفر
تاریخ:
1395/07/07
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: علیرضا علیپور
تاریخ:
1395/07/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پویا فائقی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص تومور در بدن انسان با دقت بالا با استفاده از آنتن آرایه اي .......
تاریخ:
1395/07/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: سعیده خدایاری شوطی
تاریخ:
1395/07/06
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: مهدی جعفرزاده
دانشجو: سعیده خدایاری شوطی
تاریخ:
1395/07/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سعیده خدایاری شوطی
تاریخ:
1395/07/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: پرویز احمدی
تاریخ:
1395/07/06
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: ثنا گندمی یامچی
تاریخ:
1395/07/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: صادق نداف
تاریخ:
1395/07/06
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: صادق نداف
تاریخ:
1395/07/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسترن وطن خواه
تاریخ:
1395/07/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: صادق نداف
تاریخ:
1395/07/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی ابوالقاسمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدلسازی فیزیکی و عددی ارتعاش ناشی از جریان و نیروهای هیدرودینامیک دریچه های سازه های هیدرولیکی .......
تاریخ:
1395/07/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سهیلا باقرزاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه مقایسه ای استفاده از Appraisal Theory در بین نویسنده های مقالات اکادمیک ازسه نقطه نظر : نویسنده های مرد و زن، انگلیسی و غیرانگلیسی، رشته های اک .......
تاریخ:
1395/07/05
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: کوثر حدیدی
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: سیدغلامرضا صفری
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر ناصر صنوبر
دانشجو: الهه آقامحمدی
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کامبیز کوهستانی
دانشجو: سینا نجفی شجاعی
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کامبیز کوهستانی
دانشجو: غلامرضا عندلیب
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پیمانه حیدری دهکردی مورد تصویب مدیر گروه اکبر الهوردی زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی ویلچر هوشمند با پارامتر های ارگونومیکی برای افراد ناتوان .......
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اتابک جوادپور مورد تصویب مدیر گروه اکبر الهوردی زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی و کنترل ویلچر با استفاده از سیگنال EMG .......
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهناز سیاه سهلان
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اصلان رستم زاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل ترمومکانیکال، خستگی پرچرخه و کم چرخه در پیستون خودروی سواری .......
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: فرزین صلاحی فرد
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: فرزین صلاحی فرد
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فرزین صلاحی فرد
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: احمد حسین زاده بابایی
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: احمد حسین زاده بابایی
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: احمد حسین زاده بابایی
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: حامد غلامحسینی
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: حامد غلامحسینی
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو tفرهاد علیزاده قراملکی مورد تصویب مدیر گروه دکتر نورانی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و ارزیابی روند بارش و متغیرهای وابسته با استفاده از روش¬های تجزیه مد تجربی (EMD) و خوشه بندی مکانی .......
تاریخ:
1395/07/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیر فرخ گهرنیا
تاریخ:
1395/07/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو tفرهاد علیزاده قراملکی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و ارزیابی روند بارش و متغیرهای وابسته با استفاده از روش¬های تجزیه مد تجربی (EMD) و خوشه بندی مکانی .......
تاریخ:
1395/07/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فرهاد قنبری
تاریخ:
1395/07/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرهاد شقاقی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تهيه پليمر آکريلونيتريل بوتادی ان استایرن (ABS) دارای خاصيت آنتی استاتيک با استفاده از افزودنی های مختلف .......
تاریخ:
1395/07/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو میلاد جعفرپور مورد تصویب مدیر گروه زینب خانجانی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: روابط ساختاری سیستم های مغزی رفتاری و تیپولوژی صبحگاهی با افسردگی، اضطراب و استرس .......
تاریخ:
1395/07/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدیه ابراهیمی مورد تصویب مدیر گروه دکتر غیاسی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه روشی جهت کنترل بهینه کلاسی از سیستم های مرتبه کسری .......
تاریخ:
1395/07/02

سوالات متداول