پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا قمیان
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا قمیان
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا قمیان
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فرامرزی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فرامرزی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فرامرزی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فرامرزی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فرامرزی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فرامرزی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فرامرزی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فرامرزی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فرامرزی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اسکندری
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اسکندری
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صمد حیدرزاده مورد تصویب مدیر گروه رضا صفرعلیزاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعهی بیان LncRNA های SNHG1 ، SNHG6 و SNHG15 در سرطان پستان و ارزیابی پتانسیل بیومارکری آنها .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: مهنا حاتمی
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: مهنا حاتمی
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: فرناز هاشم زاده فرهنگ
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اسکندری
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اسکندری
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اسکندری
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهنا حاتمی
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فرامرزی
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فرامرزی
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو جلیل اصغرزاد نیازی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: جلیل اصغرزاد نیازی
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: جلیل اصغرزاد نیازی
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه جعفری کفاش مورد تصویب مدیر گروه دکتر لیلی محمد خانلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه یک الگوریتم هوشمند کارآمد مبتنی بر روش‌های یادگیری ماشین برای تصاحب توپ متحرک و شوت کردن هدفمند به سمت دروازه توسط ربات‌ انسان‌نمای فوتبالیست .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر نیاپاک مورد تصویب مدیر گروه رضا افروشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر 4 هفته تمرین بازتوانی قلبی با و بدون مکمل سازی زالزالک بر برخی شاخص های قلبی - عروقی در مردان مبتلا به بیماری قلبی بعد از درمان آنژیو پلاستی .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر نیاپاک مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر 4 هفته تمرین بازتوانی قلبی با و بدون مکمل سازی زالزالک بر برخی شاخص های قلبی - عروقی در مردان مبتلا به بیماری قلبی بعد از درمان آنژیو پلاستی .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آرش عشقی مورد تصویب مدیر گروه محمدباقر بناء شریفیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برنامه ریزی بهره برداری بهینه برای یک نیروگاه هیبریدی مجتمع کشاورزی مکانیزه بزرگ .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اتابک جوادپور
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: نیما عینی
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: صابر شاکری
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: سید امین صدرایی طباطبائی
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: هادی حمیدی قره تپه
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: جابر رنجدار ارشتناب
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: حسین احمدی حکم آباد
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: حسین احمدی حکم آباد
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسین احمدی حکم آباد
تاریخ:
1396/09/19

سوالات متداول