پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 4
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: هستی گوگانی
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر نورانی
دانشجو: مهدی ابوالقاسمی
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر نورانی
دانشجو: فرهاد علیزاده قراملکی
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: یوسف قدس
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرهاد علیزاده قراملکی
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرهاد علیزاده قراملکی
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرهاد علیزاده قراملکی
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو محمدجواد دهقان نیری کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: محمدجواد دهقان نیری
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: محمدجواد دهقان نیری
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد عافیت لو
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: مهدی جعفرزاده
دانشجو: حسن بنی اسد نگاری
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: مهدی جعفرزاده
دانشجو: هستی گوگانی
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: مهدی جعفرزاده
دانشجو: فرهاد قنبری
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: مهدی جعفرزاده
دانشجو: نسترن صادقی
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: مهدی جعفرزاده
دانشجو: میلاد تاج دینی
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: مهدی جعفرزاده
دانشجو: حسام صدیق زاده
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: مهدی جعفرزاده
دانشجو: سیامک وجدی
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: مهدی جعفرزاده
دانشجو: جواد عزیزی
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: مهدی جعفرزاده
دانشجو: بهرنگ وحدتی
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: مهدی جعفرزاده
دانشجو: سینا فرزانه وار
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهرام شهابی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پایدارسازی و کنترل پرواز هگزاکوپتر .......
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهرام شهابی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پایدارسازی و کنترل پرواز هگزاکوپتر .......
تاریخ:
1395/08/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: محمدجواد دهقان نیری
تاریخ:
1395/08/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی محمدیان اصل مورد تصویب مدیر گروه دکتر تاج بخش نوید قرار گرفت.
عنوان تایید شده: موقعیت یابی پهپاد با استفاده از شبکه های GSM .......
تاریخ:
1395/08/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رامین احمدی پور مورد تصویب مدیر گروه دکتر تاج بخش نوید قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عددی تاثیر متغیر های مختلف در عملکرد لوله جریان گردابی دو مداره .......
تاریخ:
1395/08/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر لیلی محمد خانلی
دانشجو: فرناز هاشم زاده فرهنگ
تاریخ:
1395/08/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: فرناز امینی
تاریخ:
1395/08/02
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: فرناز امینی
تاریخ:
1395/08/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فرناز امینی
تاریخ:
1395/08/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا ذوالفقارزاده مورد تصویب مدیر گروه دکتر ناصر صنوبر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تعهد رهبران به تغییر و اثر بخشی آنها در تغییر .......
تاریخ:
1395/08/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی عبدلی نژادباغمیشه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تأثیر خصوصیات هندسی اتصال روی مقادیر DoB در اتصالات لوله ای KT سکوهای جکتی تحت اثر خمش خارج از صفحه .......
تاریخ:
1395/08/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هادی آهنگرپروین مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی درجه خمش در اتصالات لوله¬ای KT سازه¬های فراساحلی تحت بارگذاری لنگر خمشی داخل صفحه .......
تاریخ:
1395/08/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی محمدیان اصل مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: موقعیت یابی پهپاد با استفاده از شبکه های GSM .......
تاریخ:
1395/08/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرهاد علیزاده قراملکی
تاریخ:
1395/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرناز هاشم زاده فرهنگ
تاریخ:
1395/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرناز هاشم زاده فرهنگ مورد تصویب مدیر گروه دکتر لیلی محمد خانلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود تعادل بار در رایانش ابری با ارائه یک راه‌حل مبتنی بر منطق فازی .......
تاریخ:
1395/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرناز هاشم زاده فرهنگ مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود تعادل بار در رایانش ابری با ارائه یک راه‌حل مبتنی بر منطق فازی .......
تاریخ:
1395/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سهیلا باقرزاده مورد تصویب مدیر گروه رضا افروشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه مقایسه ای استفاده از Appraisal Theory در بین نویسنده های مقالات اکادمیک ازسه نقطه نظر : نویسنده های مرد و زن، انگلیسی و غیرانگلیسی، رشته های اک .......
تاریخ:
1395/07/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا مطلب زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر رقابت بازار بر ساختار شبکه های لجستیکی هاب در شرکت های حمل و نقل با استفاده از نظریه بازی ها .......
تاریخ:
1395/07/30

سوالات متداول