پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا جلالی
تاریخ:
1396/04/05
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا نجار
دانشجو: فهیمه کاظمی نوا
تاریخ:
1396/04/04
موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو شیوا بیات کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/04/03
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: شیوا بیات
تاریخ:
1396/04/03
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: شیوا بیات
تاریخ:
1396/04/03
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: شیوا بیات
تاریخ:
1396/04/03
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: شیوا بیات
تاریخ:
1396/04/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: شیوا بیات
تاریخ:
1396/04/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مرتضی قلیزاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش تعدیل کنندگی الگوی فروشگاه در رابطه بین رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت خرده فروشی .......
تاریخ:
1396/04/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هومن فرحناک
تاریخ:
1396/04/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آرمان شهبازی مورد تصویب مدیر گروه دکتر مهران محبوب خواه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تجربی خواص ویسکوالاستیک و رفتار سایشی در نانو کامپوزیت های هیبریدی پلی پروپیلن-الیاف کوتاه آرامید-نانوذرات کلسیم کربنات .......
تاریخ:
1396/04/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا جلالی مورد تصویب مدیر گروه دکتر مهران محبوب خواه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تجربی اثر بکارگیری میکرو و نانو ذرات کلسیم کربنات بر عملکرد مکانیکی پلی اتیلن سنگین بازیافت شده .......
تاریخ:
1396/04/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مسعود رنجبرنیا
دانشجو: سعید کاظمی نسب
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عطا عبدالحسینی خلیق مورد تصویب مدیر گروه مسعود رنجبرنیا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نوسانات تراز مخزن بر روی رفتار تغیر شکلی کوتاه مدت و بلند مدت سد علویان مراغه .......
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صالح علی لو مورد تصویب مدیر گروه مسعود رنجبرنیا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي و تحلیل رفتار نشست و ظرفیت باربری شمع ها در خاکهای دستی سطحی .......
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هومن فرحناک مورد تصویب مدیر گروه مسعود رنجبرنیا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی همبستگی بین خصوصیات فیزیکی و پارامترهای آزمایش تحکیم در خاک مارن تبریز .......
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هومن فرحناک مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی همبستگی بین خصوصیات فیزیکی و پارامترهای آزمایش تحکیم در خاک مارن تبریز .......
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا جلالی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تجربی اثر بکارگیری میکرو و نانو ذرات کلسیم کربنات بر عملکرد مکانیکی پلی اتیلن سنگین بازیافت شده .......
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آرمان شهبازی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تجربی خواص ویسکوالاستیک و رفتار سایشی در نانو کامپوزیت های هیبریدی پلی پروپیلن-الیاف کوتاه آرامید-نانوذرات کلسیم کربنات .......
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمود خانمحمدی کل
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمود خانمحمدی کل
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدیار حسین خانلی
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پوریا پورصفر قلی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پوریا پورصفر قلی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پوریا پورصفر قلی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آذر ذوالقرنی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سینا شادمان
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی عباسی
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمود خانمحمدی کل مورد تصویب مدیر گروه دکتر سیدصمد حسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر اموزش کارکنان بر کیفیت خدمات: با نقش میانجی تعهد سازمانی.مطالعه موردی (بیمه ایران (شمال غرب )) .......
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهه صارمی مورد تصویب مدیر گروه دکتر سهیل عابر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تهیه داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین/ کیتوزان و بررسی خواص آنها .......
تاریخ:
1396/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پوریا پورصفر قلی
تاریخ:
1396/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ندا جلال سهندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر مبادله سرعت – دقت بر ویژگیهای کینتیکی و کینماتیکی در حرکت پیروئت ریتمیک ژیمناستیک .......
تاریخ:
1396/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سینا شادمان مورد تصویب مدیر گروه دکتر جواد کاتبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برآورد تقاضای لرزه ای سازه ها با استفاده از روش پوش آور مودال متوالی بهبود یافته .......
تاریخ:
1396/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی عباسی مورد تصویب مدیر گروه دکتر جواد کاتبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی خرابی در ساختمان های بتن مسلح متعارف طراحی شده براساس آیین نامه زلزله ایران .......
تاریخ:
1396/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سینا شادمان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برآورد تقاضای لرزه ای سازه ها با استفاده از روش پوش آور مودال متوالی بهبود یافته .......
تاریخ:
1396/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی عباسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی خرابی در ساختمان های بتن مسلح متعارف طراحی شده براساس آیین نامه زلزله ایران .......
تاریخ:
1396/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی فتح الهی آبدار
تاریخ:
1396/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی فتح الهی آبدار
تاریخ:
1396/03/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بابک غباری بناب مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی جهش های اگزون 2 و15 ژن BRCA1 در بیماران سرطان پستان با ریسک بالا .......
تاریخ:
1396/03/27
موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو علیرضا مطلب زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/03/27

سوالات متداول