پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: رامین رضائیان
تاریخ:
1395/09/12
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: رامین رضائیان
تاریخ:
1395/09/12
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رامین رضائیان
تاریخ:
1395/09/12
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: حکیمه خانشی
تاریخ:
1395/09/12
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: حکیمه خانشی
تاریخ:
1395/09/12
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا چوپانی آقاعلی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رفتار لرزه ای برج آبگیر سد ستارخان تحت اثر زمین لرزه های سال 1391 اهر .......
تاریخ:
1395/09/09
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حکیمه خانشی
تاریخ:
1395/09/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آیدا شهبازی
تاریخ:
1395/09/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آیدا شهبازی
تاریخ:
1395/09/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آیدا شهبازی
تاریخ:
1395/09/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آیدا شهبازی
تاریخ:
1395/09/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آیدا شهبازی
تاریخ:
1395/09/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجید فتحی
تاریخ:
1395/09/06
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر لیلی محمد خانلی
دانشجو: ابراهیم جباری قراملکی
تاریخ:
1395/09/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم جباری قراملکی
تاریخ:
1395/09/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر نورانی
دانشجو: هادی آهنگرپروین
تاریخ:
1395/09/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا علیزاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیشنهاد روشی نو به منظور استفاده از انرژی هدر رفت در ایستگاه های تقلیل فشار گاز .......
تاریخ:
1395/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم جباری قراملکی
تاریخ:
1395/09/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: علیرضا دادخواه لاله
تاریخ:
1395/08/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: علیرضا دادخواه لاله
تاریخ:
1395/08/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا دادخواه لاله
تاریخ:
1395/08/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابراهیم جباری قراملکی مورد تصویب مدیر گروه دکتر لیلی محمد خانلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیرتوابع فعالیت در پردازش تصویر با یادگیری عمیق .......
تاریخ:
1395/08/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: بابک جوادی
تاریخ:
1395/08/28
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: جواد عزیزی
تاریخ:
1395/08/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بابک جوادی
تاریخ:
1395/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهنا حاتمی
تاریخ:
1395/08/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر لیلی محمد خانلی
دانشجو: نگار محمدی نسب
تاریخ:
1395/08/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر مسعود فرزام
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابراهیم جباری قراملکی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیرتوابع فعالیت در پردازش تصویر با یادگیری عمیق .......
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1395/08/25

سوالات متداول