پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 6
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نازنین نعمتی
تاریخ:
1395/06/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ساسان تاج الدینی
تاریخ:
1395/06/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اصغر احمدی مورد تصویب مدیر گروه رضا افروشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر مداخلات فعالیت بدنی مبتنی بر وب با رویکرد خودمختاری بر انگیزش، نیازهای روانشناختی اساسی، بهزیستی و میزان فعالیت بدنی در نوجوانان کم تحرک .......
تاریخ:
1395/06/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد حسین زاده بابایی
تاریخ:
1395/06/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسا فرجادنیا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کنترل سیستم های خطی تحت شبکه با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه .......
تاریخ:
1395/06/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد حسین زاده بابایی
تاریخ:
1395/06/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احمد حسین زاده بابایی مورد تصویب مدیر گروه دکتر لیلی محمد خانلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: افزایش کیفیت تصویر با ترکیب تصویر با استفاده از انتقال موجک برای تصاویر حاشیه گذاری شده .......
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: محمد کریمی
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: محمد کریمی
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد احمدپور شمس آباد
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد احمدپور شمس آباد مورد تصویب مدیر گروه غلامرضا زرینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: غربال¬گری بیوانفورماتیکی ژنوم جهت جداسازی و کلون¬سازی ژن آنزیم آلفا آمیلاز آرکی در اشرشیا کلی .......
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد احمدپور شمس آباد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: غربال¬گری بیوانفورماتیکی ژنوم جهت جداسازی و کلون¬سازی ژن آنزیم آلفا آمیلاز آرکی در اشرشیا کلی .......
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: صدور کد
صابر مردکاردیده برای پایان نامه دانشجو هستی گوگانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: صدور کد
صابر مردکاردیده برای پایان نامه دانشجو مریم میهن دوست کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید نسیمی
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: صدور کد
رامین سلیمانی برای پایان نامه دانشجو علی مهدوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: علی مهدوی
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: علی مهدوی
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نسترن صادقی
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو پرویز احمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: پرویز احمدی
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: پرویز احمدی
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر علی ایاسه
دانشجو: پرویز احمدی
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر علی ایاسه
دانشجو: هاله ثریای ظفر
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نیما قنبری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر چیدمان پیچها در سختی اتصالات گیردار با ورق انتهایی .......
تاریخ:
1395/06/06
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: کوثر حدیدی
تاریخ:
1395/06/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل معین مجد
تاریخ:
1395/06/05
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: محمدامین عبداله زاده
تاریخ:
1395/06/05
موضوع: صدور کد
صابر مردکاردیده برای پایان نامه دانشجو سیدرضا ملجائی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/06/05
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: کوثر حدیدی
تاریخ:
1395/06/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رسول محمدزاده
تاریخ:
1395/06/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد کریمی
تاریخ:
1395/06/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رسول محمدزاده
تاریخ:
1395/06/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رسول محمدزاده
تاریخ:
1395/06/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رسول محمدزاده
تاریخ:
1395/06/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رسول محمدزاده مورد تصویب مدیر گروه سبلان دانش ور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص خودکار اریتمی فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از انالیز سیگنال الکتروکاردیوگرافی .......
تاریخ:
1395/06/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رسول محمدزاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص خودکار اریتمی فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از انالیز سیگنال الکتروکاردیوگرافی .......
تاریخ:
1395/06/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نازنین نعمتی مورد تصویب مدیر گروه سبلان دانش ور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص بیماری هیپرتروفی بطن چپ با استفاده از سیگنال الکتروکاردیوگرافی مبتنی بر نظریه حسگری فشرده .......
تاریخ:
1395/06/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدامین عبداله زاده
تاریخ:
1395/06/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدامین عبداله زاده
تاریخ:
1395/06/03

سوالات متداول