پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا باقری کلی
تاریخ:
1396/07/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اکبر گنجه لو زاده
تاریخ:
1396/07/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پویا بهزادنیا
تاریخ:
1396/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پویا بهزادنیا
تاریخ:
1396/07/26
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: حسام الدین صمدی تکالو
تاریخ:
1396/07/25
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: حسام الدین صمدی تکالو
تاریخ:
1396/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی قلیزاده
تاریخ:
1396/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا هاشم زاده
تاریخ:
1396/07/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: رضا هاشم زاده
تاریخ:
1396/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر منصفی نیا مورد تصویب مدیر گروه دکتر تاج بخش نوید قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل ترمودینامیکی بازیافت گرما از اتلافات موتور دیزل توسط چرخه های CHP و مقایسه عملکرد آن ها در ترکیبات سری و موازی .......
تاریخ:
1396/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سونیا دانشگری مورد تصویب مدیر گروه دکتر جواد کاتبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ضریب جابجایی غیرالاستیک در سیستم های با میرایی بالا، بر اساس رکوردهای ثبت شده بر روی خاک نرم .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرشاد صدیق محمد نیا
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: پویا فائقی
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده فرانک ریحانی کاظمی
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جواد عادلی مورد تصویب مدیر گروه مسعود رنجبرنیا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پهنه بندی ظرفیت باربری مجاز خاک مناطق مختلف شهر تبریز با استفاده از نرم افزار Arc GIS .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهرشاد صدیق محمد نیا مورد تصویب مدیر گروه محمدباقر بناء شریفیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جایابی احتمالاتی محدود کننده جریان اتصال کوتاه برای بهبود پایداری گذرا .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناهیده کریمی مورد تصویب مدیر گروه دکتر لیلی محمد خانلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیش بینی آب و هوا بر اساس الگوریتم درخت تصمیم گیری و الگوریتمهای یادگیری با استفاده از تکنیک های داده کاوی .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سونیا دانشگری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ضریب جابجایی غیرالاستیک در سیستم های با میرایی بالا، بر اساس رکوردهای ثبت شده بر روی خاک نرم .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لیلا فرامرزی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مهار بیان ژن تلومراز در رده سلولی سرطان تخمدان توسط متفورمین کپسوله شده .......
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر منصفی نیا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل ترمودینامیکی بازیافت گرما از اتلافات موتور دیزل توسط چرخه های CHP و مقایسه عملکرد آن ها در ترکیبات سری و موازی .......
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسام الدین صمدی تکالو
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهاب دولت آبادی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهاب دولت آبادی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا باقری کلی مورد تصویب مدیر گروه مسعود رنجبرنیا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدلسازی عددی المان های طولی مسلح کننده فایبرگلاس برای پایدارسازی جبهه حفاری تونل های عمیق تحت اثر تنش محیطی غیرهیدرواستاتیک. .......
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا باقری کلی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدلسازی عددی المان های طولی مسلح کننده فایبرگلاس برای پایدارسازی جبهه حفاری تونل های عمیق تحت اثر تنش محیطی غیرهیدرواستاتیک. .......
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: نوید پرتونیا
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد جلیل زاده مورد تصویب مدیر گروه مسعود رنجبرنیا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پهنه بندی پارامترهای ژئوتکنیکی مناطق مختلف شهر تبریز با استفاده از نرم افزار arc gis .......
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: نوید پرتونیا
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: مهدی شاکری کهنموئی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: مهدی شاکری کهنموئی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی شاکری کهنموئی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن خیری مورد تصویب مدیر گروه دکتر سیدصمد حسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اولویت بندی اقدامات زنجیره تامین سبز با استفاده از یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره تلفیقی در نیروگاه تبریز .......
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: پویا نوروز گلی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: صدور کد
رامین سلیمانی برای پایان نامه دانشجو پویا فائقی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: پویا فائقی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: پویا فائقی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: امیر جدیری حیاتی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: کامیار وخشور
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: امیر جدیری حیاتی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: کامیار وخشور
تاریخ:
1396/07/22

سوالات متداول