پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ساسان ایرانفر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر تدریس گرامر بصورت ارائه-محور در مقابل متن -محور در عملکرد زبان آموزان ایرانی سطوح میانی در تست های گرامری- مورد عبارات موصولی .......
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: الهام قنبرلو
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: الهام قنبرلو
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پویا جعفری
تاریخ:
1395/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پویا جعفری
تاریخ:
1395/12/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پویا جعفری مورد تصویب مدیر گروه محمدباقر بناء شریفیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل و شبیه سازي عملكرد مبدل هاي واسط چند سطحه در کاربرد هاي سیستم هاي فتوولتائیک متصل به شبكه .......
تاریخ:
1395/12/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: نسترن صادقی
تاریخ:
1395/12/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ندا جلیل زاده پل سنگی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مورفولوژی کمّی بستر رودخانه آجی چای (از بخشایش تا هریس) .......
تاریخ:
1395/12/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: محمد خلفازاده کردشت
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: محمد خلفازاده کردشت
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد خلفازاده کردشت
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر جدیری حیاتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته براساس وزن خود سازه .......
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کامیار وخشور
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کامیار وخشور
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کامیار وخشور
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کامیار وخشور
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ساینا اسکندری
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهه صارمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تهیه داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین/ کیتوزان و بررسی خواص آنها .......
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا پاگرد
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: مهرداد ایمانی
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: داریوش سعید
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا پاگرد مورد تصویب مدیر گروه رضا افروشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی قلمرو اختیارات قاضی مأذون از دیدگاه فقه امامیه و حقوق اسلامی .......
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا پاگرد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی قلمرو اختیارات قاضی مأذون از دیدگاه فقه امامیه و حقوق اسلامی .......
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه حسینی
تاریخ:
1395/12/21
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: سینا شریفی قاضیجهانی
تاریخ:
1395/12/21
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: سینا شریفی قاضیجهانی
تاریخ:
1395/12/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سینا شریفی قاضیجهانی
تاریخ:
1395/12/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زینب خانجانی
دانشجو: سمانه باغبان شاه آبادی
تاریخ:
1395/12/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حمید فتاحی ثانی
تاریخ:
1395/12/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حمید فتاحی ثانی
تاریخ:
1395/12/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پویا جعفری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل و شبیه سازي عملكرد مبدل هاي واسط چند سطحه در کاربرد هاي سیستم هاي فتوولتائیک متصل به شبكه .......
تاریخ:
1395/12/21
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: بهنام فرضی
تاریخ:
1395/12/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مینا برزگرقاضی جهانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تراژدی جنگ: جنگ، بی اخلاقی و قربانی شدن اراده ی بشر در گزیده ای از رمان های معاصر مربوط به جنگ .......
تاریخ:
1395/12/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا علیپور
تاریخ:
1395/12/18
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا علیپور
تاریخ:
1395/12/18
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا علیپور
تاریخ:
1395/12/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر مسعود فرزام
دانشجو: مهدیار برزگر اقدم
تاریخ:
1395/12/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر مسعود فرزام
دانشجو: محمد بوداغی
تاریخ:
1395/12/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر مسعود فرزام
دانشجو: علی موتابی علوی
تاریخ:
1395/12/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر مسعود فرزام
دانشجو: عرفان مشگینی
تاریخ:
1395/12/18

سوالات متداول